วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ถ่ายแบบ V1ไฟล์เสียมีเร็ดคอร์ดสำหรับกู้ข้อมูลซ่อมได้

Pass อยู่เมนูด่านบน

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หลุดนักศึกษา Picไฟล์เสียมีเร็ดคอร์ดสำหรับกู้ข้อมูลซ่อมได้

Pass อยู่เมนูด่านบน